Co je to pneumokok

 
 
Blog Summary Widget

Pneumokoky jsou bakterie, které jsou všude kolem nás a běžně se vyskytují na sliznicích horních cest dýchacích. Jsou nejčastějším původcem infekcí dýchacích cest. Invazivní typy této bakterie mohou být příčinou těžkých onemocnění (např. zápal plic, otrava krve nebo zánět mozkových blan) a ohrozit život zejména v dětském věku a u lidí nad 60 let.

V současné době rozlišujeme více než 90 typů pneumokokových bakterií. Ročně v ČR onemocní invazivními pneumokokovými onemocněními (IPO), což jsou nejzávažnější projevy onemocnění, k nimž patří meningitidy, bakteriémie, sepse a pneumonie s bakteriémií, okolo 250 až 300 dětí do 5 let věku.

Je odhadováno, že cca 20 procent pneumokokových meningitid končí úmrtím dítěte a u 30 procent případů se projeví těžké neurologické postižení. Celkově u 60 procent dětí, které se z meningitidy vyléčí, se objeví nějaké trvalé poškození zdraví.

Popis infekce